Glassdome // 8 Diameter «The Queen»

 44.990

Fås som en eller to etasjer.

Prisestimat 1 .etg : 44.990 euro

Prisestimat 2 .etg : 549.990 euro

Kommer på markedet sommeren 2023.

Mer info kommer.